BEEX

ICT Solutions for Cultural Heritage

AR-demo's beschikbaar

Virtual Reality

Weergeven wat er niet meer is, wat nooit uitgevoerd is, of wat (misschien) nog gaat komen. Speciaal voor al deze zaken is een virtueel computermodel een ideale oplossing binnen het Cultureel Erfgoed. Een 3d-model biedt namelijk in vele gevallen een meerwaarde ten opzichte van een "artist impression".

Een 3d-model kan bovendien van alle kanten worden getoond, als een serie foto's, een animatie, of zelfs als een interactieve omgeving. Daarbij kan de textuur worden aangepast, en kunnen zaken worden weggelaten of juist toegevoegd. Met hetzelfde werk kunnen daarom meerdere mogelijke reconstructies worden getoond, of de diverse opeenvolgende bouwfasen.

 

Hoogtemodellen

Hoogtematen of contourlijnen omzetten in 3D geeft fraaie resultaten. Maar een fraaie weergave is niet automatisch een goede weergave. BEEX gaat daarom altijd voor u tot in detail na, of de door u gewenste elementen ook daadwerkelijk in het hoogtemodel tot uiting komen, of op een verantwoorde wijze zichtbaar te maken zijn.

BEEX geeft u altijd eerst een analyse van uw data in combinatie met uw wensen om onjuiste resultaten te voorkomen.

 

Kaarten en Technische Afbeeldingen

Kaarten

De laatste jaren is binnen BEEX het vervaardigen van kaarten voor het Cultureel Erfgoed een belangrijke taak geworden. Het is een logisch gevolg van diverse opdrachten uit het verleden, waarbij de moderne, historische en archeologische gegevens gecombineerd dienden te worden.

Het probleem is altijd dat die informatie meestal op verschillende schalen en vanuit verschillende projecties beschikbaar is. Voor iemand die de juiste kennis en software op dit gebied niet direct in huis heeft, is het daardoor vrijwel onmogelijk of heel kostbaar, om snel een goede overzichtskaart te maken. BEEX heeft die kennis en software echter wel in huis. En dan zijn oude en nieuwe gegevens, of diverse kaarten met verschillende projecties van hetzelfde gebied, ineens wel eenvoudig te combineren.

 

Technische Afbeeldingen

Op vrijwel dezelfde wijze is de vervaardiging van technische afbeeldingen voor het Cultureel Erfgoed een ware kunst geworden. Moderne bouwtekeningen en ontwerpen voor bruggen en dergelijke laat BEEX graag over aan de huidige vakspecialisten. Maar tijdens het reconstrueren in 3d van oude gebouwen, structuren of instrumenten, krijgt men vanzelf deze tekeningen als een gratis bijproduct. Heldere tekeningen, op schaal, die iedereen bij een tentoonstelling wil zien!

 

 

Laatste Nieuws

English Version

Copyright 2016 Willem Beex